Κόσμος 48 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1497
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.750 (4.51 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.416
Χωριά βαρβάρων: 3.333
Χωριά με bonus: 343
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 83 ημέρες
Χρήστες on-line: 122
Αριθμός μηνυμάτων: 95.880 (64.05 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 23.705 (15.84 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 33.953 (22.68 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 406 (0.27 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 100
Αριθμός παικτών σε φυλές: 864
Συνολικοί πόντοι: 18.623.169 (12.440 ανά παίκτη, 2.759 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 212.967.114
 • 256.007.910
 • 194.866.251
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 5,235 εκατ.
 • 3,359 εκατ.
 • 4,177 εκατ.
 • 2,030 εκατ.
 • 801.361
 • 1,894 εκατ.
 • 54.273
 • 843.606
 • 223.733
 • 63.553
 • 1.522
 • 1.850
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 3497
 • 2244
 • 2790
 • 1356
 • 535
 • 1265
 • 36
 • 564
 • 149
 • 42
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 776
 • 498
 • 619
 • 301
 • 119
 • 281
 • 8
 • 125
 • 33
 • 9
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: thimios p
Η νεότερη φυλή: acdc

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων χθες στις 23:50