Κόσμος 48 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 495
Συνολικός αριθμός χωριών: 8.644 (17.46 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 8.613
Χωριά βαρβάρων: 29
Χωριά με bonus: 526
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 214 ημέρες
Χρήστες on-line: 44
Αριθμός μηνυμάτων: 137.760 (278.30 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 20.963 (42.35 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.334 (2.69 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.412 (2.85 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 54
Αριθμός παικτών σε φυλές: 292
Συνολικοί πόντοι: 76.238.421 (154.017 ανά παίκτη, 8.820 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.297.265.687
 • 1.594.210.368
 • 1.409.295.558
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 27,280 εκατ.
 • 12,574 εκατ.
 • 11,325 εκατ.
 • 20,902 εκατ.
 • 3,521 εκατ.
 • 5,166 εκατ.
 • 362.138
 • 5,753 εκατ.
 • 749.034
 • 140.575
 • 1.033
 • 5.018
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 55112
 • 25402
 • 22879
 • 42226
 • 7112
 • 10437
 • 732
 • 11623
 • 1513
 • 284
 • 2
 • 10
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 3156
 • 1455
 • 1310
 • 2418
 • 407
 • 598
 • 42
 • 666
 • 87
 • 16
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: Βασίλισσα Kostakis
Η νεότερη φυλή: sssh

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 14:58