Κόσμος 48 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 894
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.837 (8.77 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.808
Χωριά βαρβάρων: 1.028
Χωριά με bonus: 489
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 141 ημέρες
Χρήστες on-line: 45
Αριθμός μηνυμάτων: 124.210 (138.94 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 27.359 (30.60 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 4.579 (5.12 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 309 (0.35 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 75
Αριθμός παικτών σε φυλές: 502
Συνολικοί πόντοι: 45.967.538 (51.418 ανά παίκτη, 5.865 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 633.637.893
 • 767.486.488
 • 723.005.543
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 15,303 εκατ.
 • 8,897 εκατ.
 • 8,812 εκατ.
 • 8,661 εκατ.
 • 2,139 εκατ.
 • 3,964 εκατ.
 • 137.788
 • 2,805 εκατ.
 • 488.830
 • 112.236
 • 1.501
 • 3.479
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 17118
 • 9952
 • 9857
 • 9688
 • 2393
 • 4433
 • 154
 • 3138
 • 547
 • 126
 • 2
 • 4
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1953
 • 1135
 • 1124
 • 1105
 • 273
 • 506
 • 18
 • 358
 • 62
 • 14
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: GreekWarrior
Η νεότερη φυλή: MI

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 07:15