Κόσμος 48 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2492
Συνολικός αριθμός χωριών: 3.895 (1.56 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.606
Χωριά βαρβάρων: 1.287
Χωριά με bonus: 203
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 27 ημέρες
Χρήστες on-line: 230
Αριθμός μηνυμάτων: 44.029 (17.67 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 12.218 (4.90 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 39.214 (15.74 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 832 (0.33 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 118
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.319
Συνολικοί πόντοι: 3.385.797 (1.359 ανά παίκτη, 869 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 19.066.308
 • 19.555.060
 • 20.827.811
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 739.419
 • 652.444
 • 763.812
 • 123.216
 • 236.508
 • 325.587
 • 3.029
 • 14.840
 • 37.285
 • 12.985
 • 1.567
 • 208
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 297
 • 262
 • 307
 • 49
 • 95
 • 131
 • 1
 • 6
 • 15
 • 5
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 190
 • 168
 • 196
 • 32
 • 61
 • 84
 • 1
 • 4
 • 10
 • 3
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: MaCDaddy
Η νεότερη φυλή: rbl

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 13:59